Csernáton

Alsócsernáton Háromszéken, a Csernáton-patak két oldalán fekszik. Csernáton nagyközséghez tartozik, Felsőcsernátonnal, Kézdialbissal és Ikafalvával egy közigazgatási egységet alkotva. Az Alsó- és Felsőcsernátont egyesítő nagyközség a Felső- Háromszéki medence legnagyobb települése, Bod Péter szülőfaluja. 

Felsőcsernáton közelében található Ika várának romja. Az építmény a XIII–XIV. századból való, az önálló védelmi egységet képező „öreg torony” maradványa.

Ika várának déli tornya

A községben nagyon magas az udvarházak száma, melyek közül a legismertebb a Damokos Gyula-kúria (1831-ben épült), ez ma már a Haszmann Pál Múzeum központi épülete.  A tájmúzeumot 1973-ban id. Haszmánn Pál  tanár magángyűjteményéből nyitották meg. 

18557203_1077715188995657_8154181292970689377_n
Haszmánn Pál Múzeum udvara az egykori Domokos Gyula kúriával

Kiállítás felülete 720m², 6370 tárggyal. A kertben a vidék mezőgazdasági munkaeszköz- és iparmúzeuma látható. Itt található Végh Antal vasekéje, gőzgépe és az albisi Pánczél József kapálógépe. Ezenkívül a szabadtéri múzeumban Háromszék jellegzetes népi építkezéseit, nagy vésett székely kapuit, gazdasági épületeit és háztípusokat tekinthetünk meg.

virág istván foto
Székely lakóház belső, Foto: Virág István

Helyet kaptak a község határában feltárt régészeti leletek, néprajazi tárgyak, tulipános ládák, festett bútorok, népi foglalkozások szerszámai.