Gelence

Háromszéken Kovászna megyében Kézdivásárhelytől 12 kilométerre és Kovásznától 14 kilométerre fekszik Gelence község. A falu nevét Otto Liebhart bolgár-szláv  „gol” ( üres, puszta) melléknév többes számú alakjából, golinci vagy goleanci-ból származtatja, kopár helyen lakók.

A falu északkeleti részén, azaz a ,,Porondon,, vagy az úgynevezett Szaladárban áll a falfestményeiről híres, középkori kőfallal kerített románkori templom.

Szent Imre katolikus templom

A templom építésének pontos időpontja mai napig nem ismert  de arra az általános megállapításra lehet hivatkozni kiindulópontként, hogy a székelység románkori templomépítő tevékenysége a XIII. század második felében teljesedett ki. Ezen a tájon a románkori, de még a későbbi építkezés is erős népi jelleggel színeződik.

img-4686
A gelencei Szent Imre műemléktemplom belseje

A Szent Imre herceg tiszteletére szentelt római katolikus templom az évszázadok folyamán változásokon esett át, viszont a hajó ma is őrzi a XIII-XIV. századi formáját. A műemléktemplom románkori építkezési elemei: „a gótikus szentély alatt föltárt félköríves szentély alapjai, a szentélyt a hajótól álválasztó diadalív, a hajó eredeti kőfalai, valamint a  déli bejárat fölött befalazott két ablaknyílás.” Ezek alapján datálhatjuk az építkezés első fázisát a XIII. század végére, talán a XIV. század elejére. Ebben a korban születhettek a templom falfestményei is. A festmények többek között bemutatják a Passiót, a Szent Jakab legendát, Máriológia jeleneteket, a Kakascsodát, Alexandria Szent Katalin legendáját és a Szent László legendát.

p558-9
Passió jelenetei: Krisztus az oszlopon és Krisztus keresztre feszítése

Az eredeti, egyszerű deszkamennyezet helyén ma már 103 gazdagon festett kazetta található, amelyet a XVII. században egy brassói mester készíthetett. A kazetták képeit két csoportra bonthatjuk: gondosan rajzolt növénydíszes rozetták (virágos reneszánsz) valamint egyházi figurális ábrázolás és felirat.

A  Szent Imrének szentelt 13. századi római katolikus templom 1996-ban felkerült a nemzetközi Műemlékvédelmi Alapítvány által a 100 legveszélyeztetettebb európai műemlék épületről készített listára. A műemlék épületet a Kulturális Világörökség részeként tartják nyilván.